Hämta ditt GDPR-kompatibla cookieskript idag!

Gå igenom vår guiden snabb cookie script generator. Guiden hjälper dig att konfigurera och konfigurera Google Tag Tag Manager samt styling och konfigurera din cookie samtycke lösning. Det tar bara några minuter och det kommer att låta dig anpassa layout, funktionalitet , design och meddelanden.

Obs! Den här lösningen fungerar för cookies i en Google Tag Manager-behållare. Den här lösningen hindrar inte att cookies läggs från JavaScript utanför GTM-behållaren. Du kommer att styras genom allt detta i vår guide. Handledningen finns också på: Cookiesamtycke med GTM

Ansvarsbegränsning: Det här är inte juridisk rådgivning. Författarna till det här verktyget är inte jurister. Vi rekommenderar den engelska versionen av den här webbplatsen, eftersom det är författarens första språk. Det finns flera delar som behöver hanteras för att nå GDPR-överensstämmelse, cookies är bara en liten del. Vänligen kontakta en jurist innan du genomför någon lösning.